مرور برچسب

شرکت خودرو ساز ی

چرا فقط به فوتبالیست‌ها حواله خودرو خارجی می‌دهید؟

به گزارش نیکان شهر، برای اولین بار نیست که حواله خودرو خارجی به ورزشکاران داده می شود اما در شرایط فعلی تحریم و در شرایطی که ورود خودروهای خارجی به ایران ممنوع است دادن چنین رانتی به مثابه تلنگر زدن روی اعصاب مردمی است که خیلی از آنها حتی…
ادامه مطلب ...